Dokument archiwalny

Projekt: Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę "Kazimierz-Podgórze"

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 38 881 899,09 PLN

 

Wartość dofinansowania: 14 888 969,82 PLN

 

Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

 

Okres realizacji: 31.07.2008 - 31.03.2011

 

Opis


W ramach projektu „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę "Kazimierz-Podgórze" na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich" wybudowana została kładka pieszo - rowerowa w ciągu ulic: Mostowej i Brodzińskiego w Krakowie o długości 143 m, składająca się z dwóch ciągów komunikacyjnych - każdy o szerokości 3 m.

Obiekt o ciekawej formie architektonicznej, adekwatnej do zabytkowych zabudowań dzielnicy Kazimierz i Podgórze, stanowi atrakcyjną wizytówkę Krakowa. Kładka decyzją Rady Miasta została nazwana imieniem Laetusa Bernatka zakonnika, który na przełomie XIX i XX w. doprowadził do wybudowania budynków szpitala Bonifratrów w Krakowie.

„Bernatka" niewątpliwie przyczyniła się do większej dostępności komunikacyjnej obszarów znajdujących się po przeciwległych stronach Wisły oraz zwiększyła zarówno społeczno-gospodarczy jak i turystyczny potencjał tego obszaru miasta.

Projekt wchodził w zakres Lokalnego Programu Rewitalizacji Starego Miasta. Inwestycja zapewniła realizację jednego z celów procesu rewitalizacji jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JANUSZ MOSKWA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Data wytworzenia:
2009-12-01
Data publikacji:
2009-12-03
Data aktualizacji:
2014-03-26
 

Dziennik zmian dokumentu:


2015-05-14 15:07:48
NATALIA BIERNAT
 Przeniesiono do archiwum
2014-03-26 13:03:07
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2012-06-18 13:46:07
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2012-03-13 10:17:33
ANNA DŁUGOSZ
 Edycja
2011-11-28 10:48:27
ANNA DŁUGOSZ
 Edycja
2011-10-24 10:44:20
DOROTA OLBRYCHT-STRZELECKA
 Edycja
2011-10-24 10:43:33
DOROTA OLBRYCHT-STRZELECKA
 Edycja
2011-10-24 10:41:51
DOROTA OLBRYCHT-STRZELECKA
 Edycja
2011-10-24 10:39:28
DOROTA OLBRYCHT-STRZELECKA
 Edycja
2011-10-24 10:35:03
DOROTA OLBRYCHT-STRZELECKA
 Edycja