Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Wola Justowska - Modrzewiowa – Opinie KPPiOŚ

   1. Opinia Nr 112/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2012 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wola Justowska - Modrzewiowa":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


  2. Opinia Nr 54/2011 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2011 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wola Justowska - Modrzewiowa":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


strona bipPowrót do strony głównej planu