Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Bronowice Małe - Rondo Ofiar Katynia – Zarządzenia

  1. Zarządzenie Nr 2161/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Rondo Ofiar Katynia":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia   


 2. Zarządzenie Nr 1988/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Rondo Ofiar Katynia" oraz uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstWykaz pism nie będących uwagami (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 554/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Rondo Ofiar Katynia" oraz uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 198/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Rondo Ofiar Katynia":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)** wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu