Wersja dokumentu z dnia 2010-01-04 09:16:05

Miejskie jednostki organizacyjne

 

Na mocy ustaw o samorządzie gminnym oraz powiatowym, w celu wykonywania zadań własnych Kraków (gmina i zarazem miasto na prawach powiatu) może tworzyć jednostki organizacyjne. Natomiast ustawa o finansach publicznych definiuje formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych (w tym samorządów): jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze.Zamówienia publiczne

Nabór na stanowiska kierownicze

Praca w jednostkach

Oświadczenia majątkowe


Miejskie jednostki organizacyjneBIP miejskich jednostek organizacyjnych


 


Zobacz też:

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 

Spółki miejskie