Wersja dokumentu z dnia 2017-11-22 11:54:42

Miejskie jednostki organizacyjne Miejskie jednostki organizacyjne

Miejskie jednostki organizacyjne

Na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017 poz. 1868), w celu wykonywania zadań Gmina Miejska Kraków (jako miasto na prawach powiatu) może tworzyć jednostki organizacyjne. Jednocześnie, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870) definiuje formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, także w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.
Nabór na stanowiska kierownicze

Praca w jednostkach

Oświadczenia majątkowe

Zamówienia publiczne miejskich jednostek organizacyjnychMiejskie jednostki organizacyjne Twoja opinia o BIP MJO - ankieta

Edukacja: Placówki oświatowe | Zespół Ekonomiki Oświaty

Instytucje kultury: Instytucje kultury

Komunalne: ZBK | ZCK | ZIKIT | ZZM | ZIS | ZIM

Opieka społeczna i zdrowie: System pomocy społecznej | MOPS | Żłobki

Porządek publiczny i bezpieczeństwo: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie | Straż Miejska Miasta Krakowa


BIP miejskich jednostek organizacyjnych

Baza teleadresowa BIP MJO

 

 


Zobacz też:

 

Pozostałe jednostki: Grodzki Urząd Pracy


Jednostki udzielające świadczeń zdrowotnych, Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Miasto Kraków: Szpital im. Gabriela Narutowicza | Szpital im. Stefana Żeromskiego | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 

Spółki miejskie

 

 


Archiwum BIP MJO

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2003-07-01
Data publikacji:
2003-07-01
Data aktualizacji:
2020-08-24
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-08-24 11:40:59
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-28 15:44:16
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-23 14:07:34
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-05-20 13:29:00
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-03-23 12:20:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-16 09:41:12
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-02 12:24:06
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-31 09:58:32
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-16 14:47:49
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-28 15:20:29
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-29 09:39:27
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-06 10:49:48
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-18 13:51:17
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-03-05 12:40:04
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-26 10:15:16
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-01-03 15:11:18
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-22 11:55:11
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-22 11:54:42
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-22 11:54:18
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-11 14:13:42
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-20 13:37:08
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-13 15:03:54
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-29 11:53:31
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-29 11:51:41
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-06-28 16:41:51
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-06-23 11:33:48
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-06-23 11:31:57
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-06-23 11:31:06
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-06-23 11:30:31
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-06-07 13:48:01
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-21 16:00:35
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-10-05 07:52:52
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-07-09 08:06:14
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-03-23 12:59:08
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-03-03 13:48:03
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-03-03 13:44:45
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-05-06 12:38:28
AGNIESZKA STOKŁOSA-GRZYBEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-05-06 12:38:11
AGNIESZKA STOKŁOSA-GRZYBEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-12-18 11:41:16
AGNIESZKA STOKŁOSA-GRZYBEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-12-18 11:15:16
AGNIESZKA STOKŁOSA-GRZYBEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-12-18 11:13:58
AGNIESZKA STOKŁOSA-GRZYBEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-14 11:19:20
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-02 13:29:25
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-09-27 10:26:24
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-01-03 14:03:17
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-09-03 14:06:36
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-08-09 09:19:39
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-01-06 09:45:11
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-01-04 09:16:05
SZYMON PRZYBYŁO - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-25 09:01:51
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-25 09:01:22
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-25 08:35:30
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-11 09:24:29
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-11 09:24:06
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-11 09:22:25
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-11 09:22:03
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-11 09:20:10
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-02-26 08:53:35
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-01-19 16:39:38
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-01-02 11:42:15
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-11-25 12:41:34
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-11-20 14:02:12
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-11-20 13:58:45
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-11-20 12:12:56
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-11-05 13:11:47
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-11-05 13:11:42
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-07 11:42:05
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-01 10:47:32
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-01 10:42:52
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-01 10:41:05
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-09-30 15:37:51
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-09-30 15:34:09
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-09-30 15:21:02
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-09-30 15:20:04
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-09-30 15:17:43
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-09-30 15:16:33
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-09-30 15:15:46
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-09-30 15:09:05
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-09-30 15:06:11
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-09-30 15:05:14
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-09-30 15:00:20
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-09-30 14:59:45
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-09-30 14:53:43
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-04-07 16:29:40
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-02-08 13:27:21
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-09-10 12:56:22
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-31 15:28:57
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-31 12:08:38
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-31 08:19:35
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-30 13:26:28
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-30 13:24:03
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 10:50:50
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 10:49:43
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 10:48:22
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-18 10:21:38
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-18 10:19:59
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-18 09:19:44
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-27 13:46:56
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-03-05 13:50:01
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-01-02 14:53:48
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-12-18 14:01:26
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-12-18 13:48:00
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2006-12-14 10:33:30
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-11-23 09:56:34
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-11-20 10:23:11
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-11-16 14:32:07
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-11-16 14:26:32
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-10-23 10:34:43
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-10-02 14:01:08
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-09-27 08:28:43
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-09-26 15:50:17
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-09-18 15:01:06
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-09-12 07:59:22
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-09-04 12:09:01
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-09-04 12:06:47
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-09-04 12:01:06
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-08-08 11:55:11
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-08-08 11:53:19
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-08-07 17:09:44
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-06-28 15:06:06
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-05-30 12:41:31
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-05-08 12:22:37
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2005-12-21 10:32:42
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-12-21 10:32:10
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-12-21 10:31:40
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-10-25 10:11:18
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-10-25 10:09:20
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja