Wersja dokumentu z dnia 2016-06-23 11:30:31

Miejskie jednostki organizacyjne

Na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2015 poz. 1445), w celu wykonywania zadań Gmina Miejska Kraków (jako miasto na prawach powiatu) może tworzyć jednostki organizacyjne. Jednocześnie, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) definiuje formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, także w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.

Nabór na stanowiska kierownicze

Praca w jednostkach

Oświadczenia majątkowe

Zamówienia publiczne

                                                                                                                   

Miejskie jednostki organizacyjne                                                                                                    


BIP miejskich jednostek organizacyjnych

 

 


Zobacz też:

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 

Spółki miejskieArchiwum BIP MJO