Wersja dokumentu z dnia 2015-03-03 13:48:03

Miejskie jednostki organizacyjne

 

Na mocy ustaw o samorządzie gminnym oraz powiatowym, w celu wykonywania zadań własnych Kraków (gmina i zarazem miasto na prawach powiatu) może tworzyć jednostki organizacyjne. Natomiast ustawa o finansach publicznych definiuje formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych (w tym samorządów): jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze.Zamówienia publiczne

Nabór na stanowiska kierownicze

Praca w jednostkach

Oświadczenia majątkowe                                                                                                                          


Miejskie jednostki organizacyjne                                                                                                    


BIP miejskich jednostek organizacyjnych

 

 


Zobacz też:

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 

Spółki miejskieArchiwum BIP MJO