Wersja dokumentu z dnia 2010-12-27 13:09:13

Kontrole obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pozostających w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa

Prezydent Miasta Krakowa, działając na podstawie ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.), Zarządzeniem Nr 1365/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. (z późn. zm.) powołał Zespół ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa. Kontrola dotyczy więc obiektów noclegowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, nie będących obiektami hotelarskimi, a świadczących usługi hotelarskie.

Zespół ds. Kontroli Bazy Noclegowej działa w oparciu o Regulamin kontroli obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pozostających w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa, przyjęty Zarządzeniem Nr 1626/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 września 2005 r.

Kontrole przeprowadza się w oparciu o przepisy ww. ustawy i zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169) i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).

Zakres kontroli obejmuje w szczególności:
1.
Posiadanie odpowiedniej dokumentacji stwierdzającej spełnianie przez obiekt wymagań budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych (aktualne opinie kompetentnych służb w odpowiednich zakresach).

2. Spełnianie przez obiekt minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów, które nie podlegają zaszeregowaniu pod względem rodzaju i kategorii, a w których świadczone są usługi hotelarskie - zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

3. Zgodność stanu rzeczy z wnioskiem o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.


Zgodnie z art. 41 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, nie spełnia wymagań m.in. określonych w art. 35 ust. 1 pkt. 2 to organ prowadzący ewidencję obiektu może nakazać wstrzymanie świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień.
Dodatkowo po myśli art. 60 (1) ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń, - kto świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
Natomiast na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych, w których są świadczone usługi hotelarskie. organ prowadzący ewidencję dokonuje z urzędu wykreślenia obiektu z ewidencji, jeżeli obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne lub przeciwpożarowe lub inne określone odrębnymi przepisami. Z kolei ten, kto wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji zgodnie z Kodeksem Wykroczeń podlega karze pozbawienia wolności lub grzywny

 • Sprawozdanie z dzialalności Zespołu ds. Kontroli i Bazy Noclegowej pozostajacej w ewidencji Prezentacja Miasta Krakowa za okres I-VI 2010 [pdf]  
 • Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli i Bazy Noclegowej pozostajacej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za rok VII-XII 2009. [pdf] 
 • Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli i Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za rok I-VI 2009 rok [pdf]
 •         

   

   

   

   

   

   

   

  Dziennik zmian dokumentu:


  2019-07-26 12:54:33
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2019-04-09 12:00:10
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2019-02-14 14:26:37
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2019-02-12 12:59:50
  MARTA SERAFIN
   Edycja
  2019-02-12 12:58:47
  MARTA SERAFIN
   Edycja
  2019-02-12 12:57:36
  MARTA SERAFIN
   Edycja
  2019-02-12 12:52:07
  MARTA SERAFIN
   Edycja
  2018-09-04 09:23:21
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2018-09-03 08:45:13
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2018-07-19 14:17:30
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2018-06-05 11:33:23
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2018-06-05 11:30:34
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2018-03-22 12:26:11
  MARTA MONDYGRAF
   Edycja
  2017-03-29 11:47:31
  MAGDALENA IMIOŁEK
   Edycja
  2017-03-29 11:46:54
  MAGDALENA IMIOŁEK
   Edycja
  2017-03-29 11:41:05
  MAGDALENA IMIOŁEK
   Edycja
  2017-01-31 12:39:31
  MAGDALENA IMIOŁEK
   Edycja
  2017-01-31 12:38:25
  MAGDALENA IMIOŁEK
   Edycja
  2016-07-26 14:34:39
  MAGDALENA IMIOŁEK
   Edycja
  2016-03-11 14:30:31
  OSKAR CHMIELECKI
   Edycja
  2016-01-13 13:40:09
  OSKAR CHMIELECKI
   Edycja
  2016-01-13 13:39:14
  OSKAR CHMIELECKI
   Edycja
  2016-01-13 13:10:56
  OSKAR CHMIELECKI
   Edycja
  2016-01-13 13:10:39
  OSKAR CHMIELECKI
   Edycja
  2016-01-13 13:10:21
  OSKAR CHMIELECKI
   Edycja
  2015-08-20 11:36:13
  OSKAR CHMIELECKI
   Edycja
  2015-08-20 10:06:46
  OSKAR CHMIELECKI
   Edycja
  2015-08-20 09:53:01
  OSKAR CHMIELECKI
   Edycja
  2015-08-20 09:51:59
  OSKAR CHMIELECKI
   Edycja
  2015-02-03 08:00:31
  OSKAR CHMIELECKI
   Edycja
  2014-09-05 14:49:25
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2014-09-05 14:45:46
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2014-09-05 14:45:04
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2014-02-21 15:36:19
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2014-02-21 15:29:01
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2014-02-21 15:14:17
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2014-02-21 15:13:56
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2014-02-21 15:13:23
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2014-02-21 15:12:52
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2014-02-21 15:12:20
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2014-02-21 15:10:20
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2014-02-21 15:09:25
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2013-07-30 14:42:03
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2013-04-10 11:40:18
  MARTA SERAFIN
   Edycja
  2013-04-04 14:28:02
  WIESŁAW SZCZUREK
   Edycja
  2013-02-19 10:34:21
  JAKUB SZATYŃSKI
   Edycja
  2013-02-19 10:33:57
  JAKUB SZATYŃSKI
   Edycja
  2012-09-07 14:49:53
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2012-09-07 14:44:36
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2012-09-07 14:42:04
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2012-03-02 08:48:12
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2012-03-02 08:44:26
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2012-01-25 12:30:38
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2011-01-21 10:12:00
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2011-01-21 10:11:10
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2010-12-27 13:10:09
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2010-12-27 13:09:13
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2010-12-27 13:07:12
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2010-09-16 13:16:15
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2010-01-26 15:35:58
  MAGDALENA BRZOSTOWSKA
   Edycja
  2009-08-26 08:33:16
  BRZOSTOWSKA MAGDALENA
   Edycja
  2009-08-26 08:31:25
  BRZOSTOWSKA MAGDALENA
   Edycja
  2009-08-26 08:30:06
  BRZOSTOWSKA MAGDALENA
   Edycja
  2009-08-21 14:37:43
  BRZOSTOWSKA MAGDALENA
   Edycja
  2009-08-21 14:37:01
  BRZOSTOWSKA MAGDALENA
   Edycja
  2009-08-21 14:27:34
  BRZOSTOWSKA MAGDALENA
   Edycja
  2009-08-21 14:24:16
  BRZOSTOWSKA MAGDALENA
   Edycja
  2009-08-21 14:22:24
  BRZOSTOWSKA MAGDALENA
   Edycja
  2009-08-21 14:17:24
  BRZOSTOWSKA MAGDALENA
   Edycja
  2009-08-21 14:11:37
  BRZOSTOWSKA MAGDALENA
   Edycja
  2009-08-21 14:11:21
  BRZOSTOWSKA MAGDALENA
   Edycja