Wersja dokumentu z dnia 2018-09-04 09:23:21

Kontrole obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pozostających w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa

Prezydent Miasta Krakowa, działając na podstawie ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późń. zm.), Zarządzeniem Nr 2244/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. powołał Zespół ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa. Kontrola dotyczy więc obiektów noclegowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, nie będących obiektami hotelarskimi, a świadczących usługi hotelarskie.

Zespół ds. Kontroli Bazy Noclegowej działa w oparciu o Regulamin kontroli obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pozostających w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa, przyjęty Zarządzeniem Nr 2244/2018  Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Kontrole przeprowadza się w oparciu o przepisy ww. ustawy i zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2166) i Prawa przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 646).
Zakres kontroli obejmuje w szczególności:
1.
Posiadanie odpowiedniej dokumentacji stwierdzającej spełnianie przez obiekt wymagań budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych (aktualne opinie kompetentnych służb w odpowiednich zakresach).

2. Spełnianie przez obiekt minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów, które nie podlegają zaszeregowaniu pod względem rodzaju i kategorii, a w których świadczone są usługi hotelarskie - zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

3. Zgodność stanu rzeczy z wnioskiem o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.


Zgodnie z art. 41 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, nie spełnia wymagań m.in. określonych w art. 35 ust. 1 pkt. 2 to organ prowadzący ewidencję obiektu może nakazać wstrzymanie świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień.
Dodatkowo po myśli art. 60 (1) ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń, - kto świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
Natomiast na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych, w których są świadczone usługi hotelarskie. organ prowadzący ewidencję dokonuje z urzędu wykreślenia obiektu z ewidencji, jeżeli obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne lub przeciwpożarowe lub inne określone odrębnymi przepisami. Z kolei ten, kto wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji zgodnie z Kodeksem Wykroczeń podlega karze pozbawienia wolności lub grzywny

 


- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres I-VI 2018 [pdf]

 

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres VII-XII 2017 [pdf]

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres I-VI 2017 [pdf]

 

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres VII-XII 2016 [pdf]

 

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres I-VI 2016 [pdf]


- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres VII-XII 2015 [pdf]

 

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres I-VI 2015 [pdf]

 

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres VII-XII 2014 [pdf]


- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres I-VI 2014 [pdf]

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres VII-XII 2013 [pdf]

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres I-VI 2013 [pdf]

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres VII-XII 2012 [pdf]

-
Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres I-VI 2012 [pdf]

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres VII-XII 2011 [pdf]

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres I-VI 2011 [pdf]

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres VII-XII 2010 [pdf]

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres I-VI 2010 [pdf]  

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za rok VII-XII 2009. [pdf] 

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za rok I-VI 2009 rok [pdf]

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-08-25 11:07:22
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2019-07-26 12:54:33
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2019-04-09 12:00:10
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2019-02-14 14:26:37
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2019-02-12 12:59:50
MARTA SERAFIN
 Edycja
2019-02-12 12:58:47
MARTA SERAFIN
 Edycja
2019-02-12 12:57:36
MARTA SERAFIN
 Edycja
2019-02-12 12:52:07
MARTA SERAFIN
 Edycja
2018-09-04 09:23:21
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2018-09-03 08:45:13
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2018-07-19 14:17:30
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2018-06-05 11:33:23
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2018-06-05 11:30:34
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2018-03-22 12:26:11
MARTA MONDYGRAF
 Edycja
2017-03-29 11:47:31
MAGDALENA IMIOŁEK
 Edycja
2017-03-29 11:46:54
MAGDALENA IMIOŁEK
 Edycja
2017-03-29 11:41:05
MAGDALENA IMIOŁEK
 Edycja
2017-01-31 12:39:31
MAGDALENA IMIOŁEK
 Edycja
2017-01-31 12:38:25
MAGDALENA IMIOŁEK
 Edycja
2016-07-26 14:34:39
MAGDALENA IMIOŁEK
 Edycja
2016-03-11 14:30:31
OSKAR CHMIELECKI
 Edycja
2016-01-13 13:40:09
OSKAR CHMIELECKI
 Edycja
2016-01-13 13:39:14
OSKAR CHMIELECKI
 Edycja
2016-01-13 13:10:56
OSKAR CHMIELECKI
 Edycja
2016-01-13 13:10:39
OSKAR CHMIELECKI
 Edycja
2016-01-13 13:10:21
OSKAR CHMIELECKI
 Edycja
2015-08-20 11:36:13
OSKAR CHMIELECKI
 Edycja
2015-08-20 10:06:46
OSKAR CHMIELECKI
 Edycja
2015-08-20 09:53:01
OSKAR CHMIELECKI
 Edycja
2015-08-20 09:51:59
OSKAR CHMIELECKI
 Edycja
2015-02-03 08:00:31
OSKAR CHMIELECKI
 Edycja
2014-09-05 14:49:25
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2014-09-05 14:45:46
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2014-09-05 14:45:04
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2014-02-21 15:36:19
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2014-02-21 15:29:01
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2014-02-21 15:14:17
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2014-02-21 15:13:56
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2014-02-21 15:13:23
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2014-02-21 15:12:52
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2014-02-21 15:12:20
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2014-02-21 15:10:20
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2014-02-21 15:09:25
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2013-07-30 14:42:03
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2013-04-10 11:40:18
MARTA SERAFIN
 Edycja
2013-04-04 14:28:02
WIESŁAW SZCZUREK
 Edycja
2013-02-19 10:34:21
JAKUB SZATYŃSKI
 Edycja
2013-02-19 10:33:57
JAKUB SZATYŃSKI
 Edycja
2012-09-07 14:49:53
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2012-09-07 14:44:36
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2012-09-07 14:42:04
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2012-03-02 08:48:12
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2012-03-02 08:44:26
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2012-01-25 12:30:38
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2011-01-21 10:12:00
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2011-01-21 10:11:10
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2010-12-27 13:10:09
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2010-12-27 13:09:13
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2010-12-27 13:07:12
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2010-09-16 13:16:15
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2010-01-26 15:35:58
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2009-08-26 08:33:16
BRZOSTOWSKA MAGDALENA
 Edycja
2009-08-26 08:31:25
BRZOSTOWSKA MAGDALENA
 Edycja
2009-08-26 08:30:06
BRZOSTOWSKA MAGDALENA
 Edycja
2009-08-21 14:37:43
BRZOSTOWSKA MAGDALENA
 Edycja
2009-08-21 14:37:01
BRZOSTOWSKA MAGDALENA
 Edycja
2009-08-21 14:27:34
BRZOSTOWSKA MAGDALENA
 Edycja
2009-08-21 14:24:16
BRZOSTOWSKA MAGDALENA
 Edycja
2009-08-21 14:22:24
BRZOSTOWSKA MAGDALENA
 Edycja
2009-08-21 14:17:24
BRZOSTOWSKA MAGDALENA
 Edycja
2009-08-21 14:11:37
BRZOSTOWSKA MAGDALENA
 Edycja
2009-08-21 14:11:21
BRZOSTOWSKA MAGDALENA
 Edycja