BIP MJO - Muzeum Inżynierii Miejskiej
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 199, poz.1227 z późn.zm.)