OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wypełnienia i wydrukowania oświadczenia majątkowego za pomocą formularza elektronicznego.

Wypełnienie formularza za pośrednictwem niniejszej strony nie zwalnia z obowiązku złożenia oświadczenia zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

 

Formularz oświadczenia majątkowego w wersji elektronicznej z możliwością wydrukuZałączamy również formularz oświadczenia majątkowego w postaci pliku pdf do odręcznego wypełnienia.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-04-18 09:48:17
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-17 11:59:20
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-17 11:58:11
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-17 09:17:11
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-17 09:08:27
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-12 12:38:40
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-20 14:57:30
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-12 07:41:26
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-11 11:22:46
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-07 08:05:39
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja