Serwisy mapowe

 


Obserwatorium jako Portal Mapowy prezentuje dane zgromadzone w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej MSIP. W serwisie można zobaczyć dane opisujące stan aktualny przestrzeni miejskiej, czasy historyczne praz planowane w przyszłości zmiany i kierunki rozwoju. Do korzystania z serwisu konieczne jest posiadanie wtyczki Adobe Flash Player w przeglądarce internetowej.

 

Portal działa na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety itp.) w przeglądarkach internetowych. Portal prezentuje dane zgromadzone w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej MSIP. Dostępny w języku polskim, angielskim i niemieckim.

 

 

 

 

MSIP - Mapa Geodezyjna Miasta KrakowaMapa geodezyjna miasta Krakowa na portalu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP). Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z portalu MIIP.

Dane znajdujące się na portalu MIIP pogrupowane są w następujących kompozycjach mapowych: "Dane topograficzne i ortofotomapy", "Gospodarka", "M. Kraków", "Mapy użytkownika" (edytowalny serwis, w którym zalogowany użytkownik może wprowadzać/ edytować własne dane na podkładach serwisu), "Rolnictwo", "Społeczeństwo", "Środowisko" i "Turystyka".

 

 

 

 

 

Przeglądarka opracowań kartograficznych zawierająca Hipsometryczny atlas Miasta KrakowaPrzeglądarka opracowań kartograficznych

zawierająca informację na temat aktualnych oraz archiwalnych opracowaniach, m.in. miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

 

 

 

 

 

 

Historyczne widoki i plany Krakowa Historyczne widoki i plany Krakowa

Znajdują sie tu plany kreślone ręcznie, dziejopisy, bogato zdobione ilustracjami i ornamentami wytwory rękodzieła sprzed wieków, a także najnowocześniejsze wydruki tworzone z udziałem zaawansowanych technik komputerowych.

 

 

 

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2009-05-21
Data publikacji:
2009-05-21
Data aktualizacji:
2019-05-16
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-16 12:57:02
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-31 11:43:52
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-31 09:07:21
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-31 09:06:30
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-27 11:00:21
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-17 14:18:37
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-17 14:13:21
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-17 14:12:44
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-17 14:11:33
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-17 14:05:24
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja