Obowiązujący plan POSZERZENIE CMENTARZA PRĄDNIK CZERWONY Logo
 

Powierzchnia planu - 6,2 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica III Prądnik Czerwony

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXVI/845/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "POSZERZENIE CMENTARZA PRĄDNIK CZERWONY" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 184, poz. 1296 z dnia 10 kwietnia 2009 r.

Plan obowiązuje od dnia 11 maja 2009 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU wraz z infrastrukturą techniczną
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 3 MB)

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 18 marca 2009 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 184, poz. 1296 z dnia 10 kwietnia 2009 r. - ogłoszenie uchwały Nr LXVI/845/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunku planu i ustaleń planu / Stenogramy / Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Kierunki rozwoju cmentarnictwa zostały określone uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CXIX/1050/98 z dnia 3 czerwca 1998 roku. Jednym z kierunków rozwoju inwestycji cmentarnych jest poszerzenie istniejących cmentarzy. Do rozbudowy przewidziano m.in. cmentarz w rejonie Prądnika Czerwonego.
Plan dla obszaru "Poszerzenie Cmentarza Prądnik Czerwony" ma na celu realizację działań samorządu w zakresie ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa jak i wyżej przywołanej Uchwały. Pozwoli na przeciwdziałanie, możliwej do zaistnienia w nieodległej przyszłości, sytuacji braku miejsc grzebalnych w obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip

 

Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2009-05-11
Data publikacji:
2009-05-11
Data aktualizacji:
2019-03-25
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-03-25 12:20:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-06 13:00:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 13:35:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-31 12:42:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-11-14 14:18:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 13:41:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-07 09:59:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-15 14:11:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-02 13:01:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-09 13:16:49
TOMASZ GDULA
 Edycja