Dokument archiwalny

 Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki

 

waloryzacja raport końcowy [pdf]

kierunki rozwoju turystyki [jpg]

formy ruchu turystycznego [jpg]

mapa stref dostępności [jpg]

miejsca i obszary koncentracji ruchu turystycznego [jpg]

ocena atrakcyjności przestrzeni [jpg]

sytuacje konfliktowe związane z turystyką [jpg]

walory przyrodnicze [jpg]

 

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-06-26 14:09:09
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Przeniesiono do archiwum
2017-05-18 11:44:31
MARTA SERAFIN
 Edycja
2015-11-23 13:44:17
OSKAR CHMIELECKI
 Edycja
2014-05-14 09:06:22
OSKAR CHMIELECKI
 Edycja
2012-04-05 11:28:09
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2010-08-24 12:19:09
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2010-08-24 12:18:22
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2010-08-24 12:17:11
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2010-08-24 12:06:15
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
 Edycja
2009-05-06 15:30:25
JĘDRZEJOWSKA MAGDALENA
 Edycja