Wersja dokumentu z dnia 2013-07-12 09:04:32

Za pośrednictwem Internetowego Dziennika Zapytań każdy zarejestrowany użytkownik może wysłać do Urzędu Miasta Krakowa zapytanie w sprawach związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Krakowa.

Aby uzyskać w taki sposób informację należy wypełnić formularz zgłoszeniowy IDZ.

Przycisk "Nowe" otwiera pole tekstowe do wprowadzenia zapytania. Prawidłowo wypełniony formularz po wciśnięciu przycisku "Wyślij" zostanie natychmiast przesłany do załatwienia do właściwego, wybranego przez użytkownika, wydziału UMK.

Przycisk "W realizacji" wyświetla listę zapytań oczekujących na odpowiedź wraz z numerem, pod którym sprawa została zarejestrowana.

W terminie do 7 dni na koncie użytkownika serwisu BIP MK zostanie zamieszczona odpowiedź a na podany adres e-mail zostanie przesłane powiadomienie o dostępności odpowiedzi.

Przycisk "Zrealizowane" wyświetla listę zrealizowanych zapytań wraz z odpowiedziami.

IDZ umożliwia obsługę korespondencji niepodpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym, kierowanej do Urzędu Miasta Krakowa za pomocą dedykowanego narzędzia. Z tego powodu nie służy on do:

 

  • załatwiania spraw wymagających złożenia osobistego podpisu oraz spraw realizowanych w drodze postępowania administracyjnego,
  • obsługi złożonych zapytań, których przygotowanie odpowiedzi przekracza 7 dni i wymaga złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
  • obsługi zapytań, których przedmiot podlega wyłączeniu jawności na podstawie przepisów szczególnych,
  • obsługi zapytań wymagających zajęcia stanowiska przez właściwy podmiot.