Wersja dokumentu z dnia 2019-02-12 13:50:22
Obowiązujący plan TS WISŁA Logo
 

Powierzchnia planu - 28,3 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica V Krowodrza

Lokalizacja1. UCHWAŁA NR XXIII/292/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia ZMIANY miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TS WISŁA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 461, poz. 4424 z dnia 29 września 2011 r. - weszła w życie w dniu 30 października 2011 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ ZMIANY PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany planu)

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 31 sierpnia 2011 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 461, poz. 4424 z dnia 29 września 2011 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXIII/292/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)


2. UCHWAŁA NR LX/776/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TS WISŁA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 8, poz. 43 z dnia 15 stycznia 2009 r. - weszła w życie w dniu 15 lutego 2009 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 13 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 17 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 17 grudnia 2008 r.

linki zewnętrzne

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 8, poz. 43 z dnia 15 stycznia 2009 r. - ogłoszenie uchwały Nr LX/776/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu - Dokumenty PDF ze strony bip.malopolska.pl:
Część 1link zewnętrzny-PDF  |  Część 2link zewnętrzny-PDFplik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA ZMIANY PLANU:
Projekt zmiany planu / Stenogramy

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu oraz zmiany planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan obejmuje kompleks terenów sportowo rekreacyjnych pomiędzy ul. Reymonta, Reymana, Chodowieckiego i al. 3 Maja, usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie zachodniego klina terenów zielonych, terenów Błoń i Parku im. H. Jordana oraz zespołu akademickiego. Obszar ten stanowi ważną przestrzeń publiczną, miejsce organizacji imprez masowych, a rozbudowywane w tym miejscu obiekty odgrywają kluczową rolę w kontekście udziału Krakowa w organizacji imprez sportowych najwyższej rangi. Ze względu na swoje metropolitalne znaczenie, szerokie perspektywy rozwoju przy zróżnicowanych uwarunkowaniach kulturowych i przyrodniczych, tereny klubu sportowego Wisła wymagają podjęcia kompleksowych działań. Stąd niezbędnym instrumentem do celowego kształtowania i utrwalenia zasad zagospodarowania przestrzennego powinien być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Ustalenia planu umożliwią regulację przestrzeni, zarówno w zakresie jej przekształceń, jak i jej ochrony. Dotyczy to przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów objętych planem, w szczególności zasad rozbudowy stadionu miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi.

Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TS Wisła" wprowadzono zmianę dostosowującą prawo lokalne do potrzeb obsługi parkingowej inwestycji gminnej - stadionu miejskiego im. Henryka Reymana.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-21 18:52:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-08 09:52:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-03 12:08:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-05 09:35:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-03 12:13:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-27 12:41:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-12 13:50:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 15:12:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 15:51:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-09 11:28:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-27 11:06:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-19 11:50:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-05 12:02:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-16 13:02:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-12-09 11:45:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-27 11:33:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-27 11:29:52
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-04-16 10:54:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-16 12:09:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-16 12:08:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-01-12 13:29:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-05 14:37:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-08-08 12:22:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-03-14 12:47:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-12-13 12:00:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-12-13 11:58:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-07 11:39:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-12-18 12:04:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-22 12:35:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-22 12:35:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-28 10:47:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-22 14:33:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-07 14:34:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-07 14:32:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-23 10:35:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-31 12:17:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-31 12:15:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-31 11:39:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-10 10:18:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-03 12:57:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-03 12:55:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-07-04 14:35:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-05-26 09:57:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-10-20 14:40:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-10-08 11:44:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-09-08 14:26:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-07-06 11:14:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2009-11-05 08:56:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-13 12:19:13
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-12 08:20:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-07 13:33:22
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-06 13:44:11
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-06 13:44:00
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-13 10:40:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-22 14:13:35
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-22 14:10:34
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-02-11 14:14:33
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-02-11 14:12:46
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-02-11 14:11:23
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-02-11 14:10:46
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-02-11 11:10:32
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-02-11 11:05:03
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-02-11 11:04:07
GDULA TOMASZ
 Edycja