BIP MJO - Muzeum Inżynierii Miejskiej
Wersja dokumentu z dnia 2009-03-12 12:39:35

 

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki, została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl.

Wypełnienie formularza (wniosku) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl

 

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Muzeum Inżynierii Miejskiej

 

  • Akceptowane struktury fizyczne dokumentów elektronicznych i zakresy użytkowe:
  • Formaty dokumentów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg) .jpg, .gif, .tif dołączanych jako załącznik do formularza ESP.
  • Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dołączanych jako załącznik do formularza ESP i opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.
  • Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dostarczanych na informatycznych nośnikach danych: dyskietka 3 1/2'', CD-R lub CD-RW (nagranych w trybie multisesyjnym) lub pamięć przenośna.
  • Format xml dla danych tekstowych przesyłanych po wypełnieniu formularza Elektronicznej Skrzynki Podawczej i opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-06-05 08:11:31
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-06-05 08:11:03
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-07-14 16:17:03
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-05-16 15:58:21
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2015-05-12 11:25:48
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2009-03-12 12:39:35
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-03-12 12:39:32
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-02-06 11:15:34
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja