Wersja dokumentu z dnia 2019-06-06 12:35:51

STANOWISKA INFORMACYJNO-PODAWCZE

Szczegółowy zakres działania Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa jest dostępny tutaj.

Zobacz: INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 
 


Kancelaria Magistratu
Stanowiska informacyjno - podawcze
Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

 

Obsługa osób niesłyszących:

Elżbieta Arkusiewicz

Stanowiska 1-6 obsługują korespondencję przychodzącą do wszystkich
Komórek Organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa


Stanowisko nr 1

Stanowisko nr 2

Stanowisko nr 3

Stanowisko nr 4

Stanowisko nr 5

Stanowisko nr 6     


Telefon


12-616-1488

12-616-1487

12-616-1483

12-616-1476

12-616-1479

12-616-1478

Plan Plan przestrzenny lokalizacji

Stanowiska informacyjno - podawcze Plac Wszystkich Świętych 3-4

 

 

Al. Powstania Warszawskiego 10
31-541 Kraków

Obsługiwane wydziały :

Wydział Spraw Administracyjnych
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Wydział Podatków i Opłat
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Wydział Sportu

 Telefon

12-616-9101, 12-616-9104
12-616-9109
12-616-9295

12-616-9200

12-616-9611

PlanPlan przestrzenny lokalizacji

Stanowiska informacyjno-podawcze Al. Powstania Warszawskiego 10

 

Rynek Podgórski 1
30-533 Kraków

Obsługiwany wydział :

Wydział Architektury i Urbanistyki

Telefon

12-616-8017
12-616-8156
12-616-8158
PlanPlan przestrzenny lokalizacji


Stanowiska informacyjno-podawcze Rynek Podgórski 1


ul. Grunwaldzka 8

31-526 Kraków

Obsługiwany wydział :

Wydział Geodezji

Biuro Ds. Ewidencji Mienia

Telefon

12-616-9501, 12-616-9502

12-616-9640

PlanPlan przestrzenny lokalizacji


Stanowiska informacyjno-podawcze ul. Grunwaldzka 8


ul. Kasprowicza 29
31-523 Kraków

Obsługiwany wydział :

Wydział Skarbu Miasta
Telefon

12-616-9804
12-616-9805
12-616-9806

PlanPlan przestrzenny lokalizacjiStanowiska informacyjno-podawcze ul. Kasprowicza 29


ul. Wielopole 17a
31-072 Kraków

Obsługiwany wydział :

Wydział Mieszkalnictwa
Telefon

12-616-8206
12-616-8208

PlanPlan przestrzenny lokalizacji


Stanowiska informacyjno-podawcze ul. Wielopole 17a


os. Zgody 2
31-949 Kraków

 

Obsługa osób niesłyszących:

Bogusława Lewińska

Obsługiwane wydziały :


Wydział Podatków i Opłat (dla Nowej Huty)

Wydział Kształtowania Środowiska

Wydział Gospodarki Komunalnej

Urząd Stanu Cywilnego (dla Nowej Huty)

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (dla Nowej Huty)

 

Wydział Spraw Administracyjnych (dla Nowej Huty)

SA - Zameldowania/wymeldowania

SA - Dowody osobiste

 

Krakowskie Centrum Świadczeń

SO - dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny

SO - świadczenia rodzinne

SO - świadczenia wychowawcze

 

Punkt Informacyjno-Doradczy

(w zakresie spraw związanych z zamianą systemu ogrzewania)

 

Telefon


12-616-9295

12-616-8711

12-616-8711

12-616-5515

12-616-9109

 

 

12-616-8978, 12-616-8762

12-616-8863, 12-616-8761

 

 

12-616-8985

12-616-8729

12-616-5170

 

12-616-8977

 

PlanPlan przestrzenny lokalizacjiStanowiska informacyjno-podawcze  os. Zgody 2


ul. Sarego 4
31-047 Kraków

Obsługiwany wydział :

Wydział Planowania Przestrzennego
Telefon

12-616-8500

PlanPlan przestrzenny lokalizacji


Stanowiska informacyjno-podawcze ul. Sarego 4

ul. Wielicka 28a
30-552 Kraków

Obsługiwane wydziały :

 

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców
- rejestracja pojazdów (dla Podgórza)

Wydział Podatków i Opłat (dla Podgórza)

 

Urząd Stanu Cywilnego - przyjmowanie podań o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

 

Krakowskie Centrum Świadczeń

SO - Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem

 

Wydział Spraw Administracyjnych:

SA - Działalność gospodarcza (Punkt Obsługi Przedsiębiorcy)

SA - Zameldowania/wymeldowania (dla Podgórza)

SA - Ewidencja ludności, dowody osobiste (dla Podgórza)

 

Stanowisko ds.wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa.


Obsługa spraw w zakresie biura rzeczy znalezionych.

 

Stanowisko informacyjno-podawcze

 

Telefon

 

12-616-9109

 

12-616-9295

 

12-616-5693, 12-616-5633

 

 

 

12-616-1161

 

 

12-616-5600

12-616-5685, 12-616-5687

12-616-5700, 12-616-5701

 

12-616-5713, 12-616-5682

faks: 12-616-5681

 

 

 

12-616-5857

PlanPlan przestrzenny lokalizacji

 

Stanowiska informacyjno-podawcze ul. Wielicka 28A


ul. Stachowicza 18

30-103 Kraków

Obsługiwane wydziały:


Krakowskie Centrum Świadczeń

 
Wydział Edukacji

Wydział Finansowy
FK - Referat Obsługi Finansowo-Księgowej Świadczeń

 

Telefon

 

12-616-5023

 

12-616-5200

 

12-616-5064

 

PlanPlan przestrzenny lokalizacji


Stanowiska informacyjno-podawcze ul. Stachowicza 18


ul. Jana Dekerta 24

30-703 Kraków

Obsługiwane wydziały:


Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Telefon12-616-5119

Plan przestrzenny lokalizacji

 

Dekerta 24 - wejście do budynku


ul. Lubelska 27

30-003 Kraków

Obsługiwany wydział:

Urząd Stanu Cywilnego
Telefon

12-616-5515

PlanPlan przestrzenny lokalizacji


Stanowiska informacyjno-podawcze ul. Lubelska 27, UMK

ul. Lubelska 29

30-003 Kraków

Obsługiwany wydział:

 

Urząd Stanu Cywilnego

Telefon


12-616-5564

Plan przestrzenny lokalizacji Plan przestrzenny lokalizacji

 

Lubelska 29

 


Galeria Handlowa
ul. Stawowa 61, lokal nr 157
31-346 Kraków

Punkt Obsługi Mieszkańców nr 1

Obsługiwany wydział:

 

Wydział Spraw Administracyjnych:

SA - Działalność gospodarcza (Punkt Obsługi Przedsiębiorcy)

SA - Zameldowania/wymeldowania, dowody osobiste

 

 


Telefon

 

12-616-9791

12-616-9792

 

faks

12-265-1395

 

PlanPlan przestrzenny lokalizacji


POM, ul. Stawowa 61

 

Galeria Handlowa

ul. Stawowa 61, lokal nr 193

31-346 Kraków

Punkt Obsługi Mieszkańców nr 2

Obsługiwany wydział:Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców 

Telefon
12-616-9109

 

faks

12-616-9050

Plan przestrzenny lokalizacji Plan przestrzenny lokalizacji

POM, ul. Stawowa 61


Galeria Handlowa
ul. Kamieńskiego 11, lokal nr G26

30-644 Kraków

Obsługiwany wydział:

 

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

 

Wydział Spraw Administracyjnych:

SA - Dowody osobiste, ewidencja ludności.

 

 

 

 

Telefon


12-616-9109

 

12-616-9095

12-616-9096

12-616-9097


faks

12-616-9094

PlanPlan przestrzenny lokalizacji


POM ul. Kamieńskiego 11

 

Centrum Handlowe

al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 41, lokal nr B213

31-876 Kraków

Obsługiwany wydział:

 

Wydział Spraw Administracyjnych

SA - Działalność gospodarcza (Punkt Obsługi Przedsiębiorcy)

SA - Zameldowania/wymeldowania

SA - Dowody osobiste

 

 

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców


Telefon

 

 

12-616-9707

12-616-9706

12-616-9705

 

 

12-616-9109

 

 Plan przestrzenny lokalizacjiPlan przestrzenny lokalizacji

 POM, al. Bora-Komorowskiego 41

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-02-14 15:08:33
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-10-18 13:18:19
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-26 09:10:41
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-24 15:13:55
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-24 14:08:16
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-19 21:29:38
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-06 12:35:51
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-23 08:42:19
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-16 12:02:19
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-11 08:48:33
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-10 13:00:16
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-21 08:48:28
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-25 08:51:22
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-25 08:50:23
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-25 08:37:04
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-25 08:34:08
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-25 08:32:55
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-24 12:04:16
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-05 11:01:03
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-05 10:57:04
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-05 10:54:40
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-05 10:51:09
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-08-22 12:06:46
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-08-17 10:29:34
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-03 13:45:27
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-03-07 14:52:13
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-19 15:25:25
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-05 12:53:12
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-05 12:51:46
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-01-29 14:38:20
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-01-23 11:07:03
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-01-23 11:04:01
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-01-16 07:50:00
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-01-15 08:37:12
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-12-06 11:31:39
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-12-05 10:25:35
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-30 11:28:46
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-25 12:37:46
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-20 10:39:52
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-03 07:42:44
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-11 15:26:15
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-11 15:17:25
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-11 08:49:40
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-08 14:07:04
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-07 11:55:46
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-06 14:01:13
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-06 12:55:34
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-05 15:00:15
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-04 08:23:25
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-01 10:39:15
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-31 15:21:45
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-31 09:15:21
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-31 08:45:28
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-31 08:43:53
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-31 08:35:35
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-22 11:46:10
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-22 11:44:05
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-04 13:05:07
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-04 09:33:09
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-30 13:04:53
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-30 12:41:49
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-21 10:49:15
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-09 09:39:05
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-12 11:30:23
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-12 11:28:57
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-19 07:41:40
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-19 07:40:52
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-14 08:56:28
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-30 13:55:18
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-30 11:40:53
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-30 10:41:03
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-30 10:39:00
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-30 09:09:22
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-29 11:18:13
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-29 11:13:26
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-29 11:07:55
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-28 12:33:21
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-23 10:41:06
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-22 07:51:26
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-21 14:52:21
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-18 14:55:36
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-07-27 12:08:12
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-05-04 13:03:27
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-05-04 13:00:52
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-20 09:24:17
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-15 13:19:47
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-07 09:28:48
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-02-02 12:03:43
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-02-02 11:21:45
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-01-13 13:49:47
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-01-13 13:48:50
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-01-13 13:43:26
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-01-12 15:14:19
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-01-12 15:09:22
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-01-12 15:07:45
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-01-12 14:57:33
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-12-17 10:53:41
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-12-17 10:49:52
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-11-06 14:47:37
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-10-06 14:31:43
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-10-05 12:57:34
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-10-05 12:56:17
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-10-05 07:56:36
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-09-21 12:40:11
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-04-29 15:49:57
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-08-20 12:42:14
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-08-20 12:40:32
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-08-20 12:37:29
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-08-20 12:25:30
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-06-03 11:59:01
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-06-03 07:16:01
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-03-20 13:38:31
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-03-20 13:37:57
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-03-20 13:35:54
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-01-20 11:48:15
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-01-20 11:40:05
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-01-08 15:30:11
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-01-08 15:28:49
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-12-19 11:16:44
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-12-19 11:15:28
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-12-19 11:14:30
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-12-19 11:07:05
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-12-18 18:49:16
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-12-18 15:23:18
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-12-18 15:22:18
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-01-02 18:13:56
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-12-07 18:31:45
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-11-27 09:14:01
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-11-27 09:10:36
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-11-27 09:09:54
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-09-25 09:47:32
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-09-21 15:32:16
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-08-28 09:07:59
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-08-28 09:05:35
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-08-28 08:57:48
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-06-29 15:29:51
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-06-29 12:31:14
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-05-25 16:03:52
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-05-25 11:41:41
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-05-25 11:40:46
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-05-25 11:37:43
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 12:00:49
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 11:59:46
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 11:57:33
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 11:55:32
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 11:37:39
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-29 15:46:39
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-08-24 12:13:25
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-07-18 09:44:11
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-07-18 09:32:53
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-07-18 09:21:22
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-07-18 08:54:44
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-04 15:34:23
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-04 15:29:56
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-04 15:27:07
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-03-14 14:47:01
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-03-01 10:17:48
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-03-01 10:10:16
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-03-01 10:08:35
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-09 14:58:21
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-09 13:35:36
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-08-09 10:44:46
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-04-15 15:03:31
SZYMON PRZYBYŁO - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-04-15 14:56:56
SZYMON PRZYBYŁO - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-04-01 08:30:26
MONIKA GADULSKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-02-08 14:55:50
MONIKA GADULSKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-02-04 11:56:01
MONIKA GADULSKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-12-23 08:18:03
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-11-30 12:26:04
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-11-30 12:02:23
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-11-30 11:56:50
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-11-27 12:24:20
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-11-12 10:31:52
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-10-09 14:02:46
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-10-09 13:47:22
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-10-09 08:47:00
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-10-09 08:07:15
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-10-09 08:01:50
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-10-05 14:36:47
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-10-05 14:35:53
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-10-05 14:28:27
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-31 08:47:39
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-25 09:55:21
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-25 09:54:58
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-25 09:54:37
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-25 09:54:18
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-25 09:52:08
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-25 09:51:35
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-25 09:50:46
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-25 09:48:09
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-25 09:46:54
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-06-23 10:29:18
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-27 10:35:37
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-27 10:33:00
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-27 10:32:31
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-27 10:31:35
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-27 10:31:09
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-27 10:30:14
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-27 10:20:00
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:56:42
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:55:48
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:55:25
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:54:41
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:53:45
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:52:52
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:52:09
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:51:43
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:51:11
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:50:27
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:49:06
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:48:44
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:47:59
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:47:35
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:47:13
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:46:33
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:46:11
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:45:52
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:45:13
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:44:29
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:43:49
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:42:52
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:41:55
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 11:41:20
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 10:52:55
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 10:33:49
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-12-01 11:55:18
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-12-01 11:50:51
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-23 15:56:11
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2008-10-23 15:56:05
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2007-09-14 13:14:25
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-16 14:08:08
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-07-23 14:41:26
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-07-20 09:11:44
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-07-20 08:47:18
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-07-19 08:29:45
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-07-19 08:28:03
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-06-05 10:15:49
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2007-06-05 10:14:33
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2007-06-05 10:13:57
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2007-06-05 10:12:57
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2007-06-05 10:11:26
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2007-06-05 10:10:29
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2007-06-05 09:41:02
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2007-04-30 10:30:39
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-30 10:29:59
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-30 10:29:29
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-30 10:28:52
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-30 10:28:25
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-30 10:26:58
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-30 10:26:35
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-30 10:25:48
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-30 10:25:02
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-30 10:23:49
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-03-31 11:07:10
WENDEL IWONA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-03-01 13:54:00
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2006-03-01 13:51:25
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2006-03-01 13:50:41
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2006-03-01 13:43:20
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2006-03-01 13:41:15
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2006-03-01 13:38:42
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2006-03-01 13:36:22
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2006-03-01 13:34:58
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2006-03-01 13:30:34
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2006-03-01 13:23:58
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2006-03-01 13:22:17
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2006-03-01 13:20:26
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2006-03-01 13:15:50
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2006-03-01 13:13:55
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2006-03-01 13:13:50
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja