BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych. Nabór ogłaszają i prowadzą dyrektorzy i kierownicy tych jednostek. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.

Nabory trwające:

brak naborów trwających

Nabory zakończone:

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Organizacji i Kadr Nr. ref. 06/2019
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Planowania i Realizacji Budżetu - Nr. ref. 05/2019
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji - Nr. ref. 04/2019
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji - Nr. ref. 03/2019
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 1 etat Nr ref. 2/2019
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 1,5 etatu Nr ref. 1/2019
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Nr ref. 18/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Zespole Mediów Elektronicznych Nr ref. 17/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Referent w Dziale Organizacji Imprez Sportowych Nr ref. 16/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym - Nr ref. 15/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Specjalista w Zespole Marketingu Nr ref. 14/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Kierownik Działu Marketingu i Sponsoringu Nr ref. 13/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 2 etaty - Nr ref. 12/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 2 etaty - Nr ref. 11/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Kierownik Działu Marketingu i Sponsoringu Nr ref. 10/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 2 etaty Nr ref. 09/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 2 etaty Nr ref. 08/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym Nr ref. 07/2018 - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Marketingu i Sponsoringu - 1 etat Nr ref. 06/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Marketingu i Sponsoringu - 2 etaty Nr ref. 05/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym - 1etat Nr ref. 04/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Organizacji i Kadr – 1 etat Nr ref. 03/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym – 2 etaty Nr ref. 02/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 1 etat Nr ref. 01/2018


Zobacz też: Praca w Urzędzie Miasta Krakowa
Zobacz też: Nabór na wolne stanowiska kierownicze w miejskich jednostach organizacyjnych
Zobacz też: Praca w jednostkach