BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych. Nabór ogłaszają i prowadzą dyrektorzy i kierownicy tych jednostek. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.

Nabory trwające:

brak naborów trwających

Nabory zakończone:

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Obsługi Gospodarczej 2019-06-14)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2019-06-10)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Dziale Obsługi Gospodarczej 2019-06-05)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Pomocy Dzieciom 2019-06-05)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Pomocy Dzieciom 2019-05-23)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Zastępca Kierownika w Dziale Pomocy Dzieciom 2019-05-08)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor-prawnik z Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej 2019-05-07)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 5 2019-04-25)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Dziale Pomocy Dzieciom 2019-04-23)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Personalnym 2019-04-23)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor-prawnik w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej 2019-04-03)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii nr 7 2019-04-02)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Sekcji Zamówień Publicznych 2019-03-28)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Dziale Pomocy Dzieciom 2019-03-11)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Usług i Świadczeń w Filii nr 8 2019-03-11)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2019-03-04)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds.Pracy Socjalnej w Filii nr 7 2019-03-01)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Usług i Świadczeń w Filii nr 7 2019-03-01)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent w Dziale Organizacyjnym 2019-01-28)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Zespole Informacji i Obsługi w Filii nr 6 2019-01-24)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent w Sekcji Informatyzacji 2018-12-21)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 5 2018-12-21)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii nr 4 2018-12-28)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Personalnym 2018-12-28)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 5 2018-12-04)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym 2018-10-29)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w DB 2018-08-27)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Informatyk w Sekcji Informatyzacji 2018-08-02)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Sekcji Informatyzacji 2018-08-02)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii nr 1 2018-07-30)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Sekcji Projektów 2018-07-27 )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Dziale Pomocy Dzieciom II 2018-07-10)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Dziale Pomocy Dzieciom 2018-07-10)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 2 2018-07-02)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Zastępca Kierownika Zespołu ds.Rodzinnej Pieczy Zastępczej 2018-06-20)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Pomocy Bezdomnym 2018-06-20)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Sekcji Zamówień Publicznych 2018-06-20)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent do Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 6 2018-05-29)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Usług i Świadczeń w Filii Nr 1 2018-05-29)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent w Dziale Organizacyjnym 2018-05-10)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii Nr 9 2018-05-09)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Usług i Świadczeń w Filii Nr 1 2018-04-30)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor – Specjalista ds. Organizacji Wsparcia w DS 2018-04-23)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Usług i Świadczeń w Filii Nr 1 2018-04-11)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii Nr 5 2018-04-03)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent do Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 4 2018-03-26)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Sekcji Zamówień Publicznych 2018-03-15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym 2018-03-15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Personalnym 2018-03-15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Dziale Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 2018-03-05)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii Nr 4 2018-02-28)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor-terapeuta uzależnień w Klubie Integracji Społecznej 2018-02-20)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent w Sekcji Informatyzacji 2018-02-01)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2018-01-30)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 2018-01-26)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Konsultant Prawnik-SP 2018-01-22)


Zobacz też: Praca w Urzędzie Miasta Krakowa
Zobacz też: Nabór na wolne stanowiska kierownicze w miejskich jednostach organizacyjnych
Zobacz też: Praca w jednostkach