Dokument archiwalny

                                                                                                       

Wstęp [pdf 149 KB]

I. O Krakowie i krakowianach [pdf 1,08 MB]

II. Zagospodarowanie przestrzenne [pdf 1,42 MB]

III. Ochrona środowiska [pdf 1,32 MB]

IV. Transport i komunikacja [pdf1,32 MB]

V. Gospodarka komunalna [pdf 1,13 MB]

VI. Gospodarka i turystyka [pdf 1,33 MB]

VII. Szkolnictwo wyższe, nauka i postęp technologiczny [pdf 1,58 MB]

VIII. Kultura i dziedzictwo narodowe [pdf 1,08 MB]

IX. Edukacja [pdf 1,2 MB]

X. Mieszkalnictwo [pdf 1,23 MB]

XI. Zdrowie i pomoc społeczna [pdf 1,1 MB]

XII. Bezpieczeństwo publiczne [pdf 1,3 MB]

XIII. Sport, kultura fizyczna i rekreacja [pdf 1,32 MB] 

XIV. Majątek i budżet Miasta [pdf 1,4 MB]

XV. Zarządzanie samorządowe [pdf 1,8 MB]

XVI. Komunikacja społeczna [pdf 1,23 MB]

Podsumowanie [pdf 1,5 MB]

Rysunki [pdf 1,23 MB]

Ankieta [doc 31,5 KB]


 

Dziennik zmian dokumentu:


2011-08-01 13:03:07
AGATA CHEŁSTOWSKA
 Przeniesiono do archiwum
2010-03-25 14:17:38
AGATA CHEŁSTOWSKA
 Edycja
2008-10-23 12:54:41
CHEŁSTOWSKA AGATA
 Edycja
2008-10-23 12:47:54
CHEŁSTOWSKA AGATA
 Edycja
2008-10-23 12:32:31
CHEŁSTOWSKA AGATA
 Edycja
2008-10-23 10:18:36
CHEŁSTOWSKA AGATA
 Edycja
2008-10-22 09:08:19
CHEŁSTOWSKA AGATA
 Edycja
2008-10-22 09:05:08
CHEŁSTOWSKA AGATA
 Edycja
2008-10-21 15:00:31
CHEŁSTOWSKA AGATA
 Edycja
2008-10-21 14:48:22
CHEŁSTOWSKA AGATA
 Edycja