Bezdomne zwierzęta

 

Gmina Miejska Kraków zapewnia opiekę nad bezdomnymi zwierzętami poprzez utrzymywanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie, mieszczącego się przy ul. Rybnej 3. Zasady funkcjonowania Schroniska reguluje umowa zawarta z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, która obejmuje również obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Krakowa, co zapewnia nie tylko ochronę ludzi przed tymi zwierzętami, ale również ochronę tych zwierząt.

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przyjmuje zwierzęta przez całą dobę, a wydaje nowym opiekunom w godzinach 10:00 - 14:00 i 15:00 - 17:00 przez wszystkie dni tygodnia (w niedziele i święta także).

 

Ze Schroniskiem skontaktować się można pod całodobowym numerem telefonu 12 429-74-72 lub 12 429-92-41. Schronisko posiada także własną stronę internetową: http://www.schronisko.krakow.pl/


UCHWAŁA NR LXXXII/1079/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-05 14:19:41
KATARZYNA PAWLICKA
 Edycja
2019-05-17 13:03:32
JAKUB KAŁUŻNY
 Edycja
2018-03-28 13:42:58
LUCYNA CZYŻ
 Edycja
2018-03-28 13:41:18
LUCYNA CZYŻ
 Edycja
2017-03-31 13:59:16
PRZEMYSŁAW BARSZCZ
 Edycja
2017-03-31 13:55:02
PRZEMYSŁAW BARSZCZ
 Edycja
2017-03-31 13:52:38
PRZEMYSŁAW BARSZCZ
 Edycja
2016-04-14 10:54:24
PRZEMYSŁAW BARSZCZ
 Edycja
2016-04-14 10:41:54
PRZEMYSŁAW BARSZCZ
 Edycja
2015-05-25 14:44:37
LUCYNA CZYŻ
 Edycja