Wersja dokumentu z dnia 2016-04-14 10:20:06

Zagospodarowanie i ochrona lasówLasy Krakowa zajmują powierzchnię 1431 ha, co stanowi 4,38% powierzchni miasta. Na jednego mieszkańca przypada 19 m2 powierzchni leśnej. Największy udział w ogólnej powierzchni lasów przypada na lasy komunalne (67,1%), następnie lasy państwowe (16,6%), lasy własności prywatnej (13,6%) i lasy innej własności (2,7%).
Lasy komunalne zajmują powierzchnię 960 ha. Gospodarowane są przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, za wyjątkiem Lasu Wolskiego, pozostającego w zarządzie Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie. W dniu 27.06.2012 r. Prezydenta Miasta Krakowa powołał nowy skład Rady Fundacji MPiOZ.

W lasach państwowych gospodarowaniem na powierzchni 238 ha zajmuje się Nadleśnictwo Myślenice.
Lasy na terenie Krakowa nie są rozmieszczone równomiernie, większość z nich zlokalizowana jest w zachodniej części Krakowa z największym kompleksem leśnym Lasem Wolskim o pow. 419 ha. Najwięcej lasów znajduje się w Podgórzu (Dzielnice VIII-XII)- 825 ha, a kolejne miejsca zajmują: Krowodrza (Dzielnice IV-VII)- 528 ha i Nowa Huta (Dzielnice XIV-XVIII) – 78 ha. Do najcenniejszych lasów należą: kompleks Lasu Wolskiego z rezerwatami Panieńskie Skały i Bielańskie Skałki oraz Las Mogilski z unikalnym starodrzewiem dębowo-wiązowym. Lasy ochronne obejmują 604,2 ha lasów komunalnych, oprócz tego za lasy ochronne zostały uznane lasy państwowe o pow. 238 ha.

 

Gospodarka w lasach Krakowa uwzględnia przede wszystkim wymogi lasów ochronnych oraz ich rolę rekreacyjno-turystyczną.