Wersja dokumentu z dnia 2011-01-19 11:07:21

Stanowiska specjalistyczne w UMK


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA KOSELAK - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2008-06-02
Data publikacji:
2008-06-24
Data aktualizacji:
2020-06-18
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-06-18 14:40:29
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-16 12:09:25
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-06-16 12:09:10
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-06-16 08:40:44
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-06-16 08:40:30
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-25 08:17:31
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-15 09:22:59
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-11 09:45:02
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-08-02 09:18:04
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-07-31 14:07:22
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-05-23 13:48:23
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-12 07:51:06
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-13 12:31:38
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-20 10:17:28
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-09-18 14:07:34
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-05-07 14:03:06
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-07-24 13:09:45
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-06-03 08:36:41
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-06-03 08:35:24
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-01-08 10:34:53
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-01-08 07:43:38
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-10-23 13:36:50
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-14 08:48:05
KATARZYNA BIECUSZEK
 Edycja
2013-04-22 13:48:21
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-04-22 13:47:25
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-04-12 14:21:33
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-04-12 14:20:08
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-11-21 12:25:27
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-11-21 12:24:13
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-01-19 11:07:21
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-08-09 14:07:35
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-07-14 15:14:47
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-27 15:23:31
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-27 15:22:57
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-27 15:22:39
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-27 15:22:16
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-27 15:21:37
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-27 15:19:36
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-27 15:18:14
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-27 15:17:09
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-27 15:15:35
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-08-27 15:14:46
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-01-13 13:05:26
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2009-01-13 13:05:06
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2009-01-13 13:04:10
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2009-01-13 13:03:28
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2009-01-13 12:53:49
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2009-01-13 12:53:26
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2009-01-13 12:18:06
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2009-01-13 12:17:43
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2009-01-07 12:57:40
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2008-10-21 12:42:36
KUŁAGA SYLWIA
 Edycja
2008-10-21 12:17:12
KUŁAGA SYLWIA
 Edycja
2008-10-21 12:10:17
KUŁAGA SYLWIA
 Edycja
2008-07-09 14:51:06
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2008-07-09 14:50:46
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2008-07-02 16:11:01
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-07-02 16:10:25
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-07-02 16:10:06
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-07-02 16:09:56
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-06-27 15:52:46
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-06-25 11:11:00
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-06-25 11:06:12
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-06-25 11:05:32
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-06-25 11:03:33
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-06-25 11:01:29
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-06-25 10:50:42
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-06-24 13:28:12
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2008-06-24 13:23:32
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2008-05-13 13:14:08
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2008-05-13 13:13:36
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2008-05-13 13:03:33
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2008-04-01 12:39:48
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2008-04-01 12:35:19
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2008-03-28 11:12:35
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja