Obowiązujący plan SKOTNICKA - DZIAŁOWSKIEGO Logo
 

UWAGA: Od dnia 2 marca 2019 r. w części obszaru planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 124,8 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXVI/326/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic SKOTNICKA - DZIAŁOWSKIEGO w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 963, poz. 6711 z dnia 16 grudnia 2007 r. - obowiązuje od dnia 16 stycznia 2008 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 7 listopada 2007 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 963, poz. 6711 z dnia 16 grudnia 2007 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXVI/326/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2007 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
ASTA - PLAN PRACOWNIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA w Krakowie

Plan obejmuje obszar w południowo-zachodniej części Krakowa, w rejonie ulic Skotnickiej i Działowskiego, graniczący od południa z autostradą A4.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-08-13 13:35:09
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-08-13 13:34:05
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-02-08 13:23:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 14:58:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 15:30:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-09 09:10:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-26 13:50:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-18 12:32:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-15 10:42:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-29 09:22:21
TOMASZ GDULA
 Edycja