Wersja dokumentu z dnia 2016-01-04 13:01:45

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów w wysokości określonej w wydanym zezwoleniu w związku z :

1. inwestycjami prowadzonymi przez osoby prawne i osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – z wyjątkiem inwestycji związanych z budową lub przebudową dróg.
Procedura o nr : WS-20

2. budową dróg publicznych - z wyłączeniem budowy dróg na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.
Procedura o nr WS-22

Podstawa prawna:

Art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1651)

 

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r.w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. (Dz. U. nr 228 poz. 2306)
  • Obwieszczenie Ministra Środowiska z 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015. (Monitor Polski z 29 października 2014 r. poz. 958)
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1045 - art. 53 ust. 2 pkt 2 )
  • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2016 - (Monitor Polski z 30 października  2015 r. poz. 1064)

Należności z tytułu ww. opłat można wpłacać:
na rachunek dochodów Urzędu Miasta Krakowa w PKO Bank Polski S.A. Nr 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990 lub w kasach Wydziału Finansowego 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-01-03 08:01:39
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2019-05-09 13:50:19
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2019-02-05 12:06:26
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2018-02-14 10:00:21
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2018-02-14 09:47:55
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2018-02-14 09:37:47
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2018-01-04 09:50:34
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2017-12-14 11:56:31
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2017-03-21 08:32:28
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2017-01-02 14:38:32
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2016-09-16 15:40:00
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2016-01-04 13:01:45
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2016-01-04 13:01:45
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2016-01-04 12:56:06
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2016-01-04 12:56:06
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2016-01-04 12:44:00
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2016-01-04 12:44:00
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2014-12-31 14:52:08
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2013-12-31 11:22:20
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2013-06-21 14:33:49
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2012-12-31 11:31:04
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2011-12-30 11:10:30
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2011-09-09 08:04:28
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2010-12-31 13:44:26
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2010-10-19 13:31:06
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2009-12-31 13:14:13
CZAJKA MACIEJ
 Edycja
2009-08-31 11:56:07
CZAJKA MACIEJ
 Edycja
2009-08-31 11:51:40
CZAJKA MACIEJ
 Edycja
2009-08-31 11:48:50
CZAJKA MACIEJ
 Edycja
2009-08-31 11:47:52
CZAJKA MACIEJ
 Edycja
2009-01-05 10:04:18
CZAJKA MACIEJ
 Edycja
2009-01-05 10:01:28
CZAJKA MACIEJ
 Edycja
2009-01-05 09:59:05
CZAJKA MACIEJ
 Edycja
2009-01-05 09:58:58
CZAJKA MACIEJ
 Edycja
2008-01-04 14:22:52
CZAJKA MACIEJ
 Edycja
2008-01-04 12:39:43
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-01-04 12:39:19
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-12-28 14:59:57
CZAJKA MACIEJ
 Edycja
2007-12-28 14:15:31
CZAJKA MACIEJ
 Edycja
2007-12-28 14:06:56
CZAJKA MACIEJ
 Edycja
2007-12-28 14:05:52
CZAJKA MACIEJ
 Edycja
2007-12-28 13:56:07
CZAJKA MACIEJ
 Edycja
2007-12-28 13:49:32
CZAJKA MACIEJ
 Edycja
2007-12-28 13:46:47
CZAJKA MACIEJ
 Edycja
2007-12-27 15:29:22
CZAJKA MACIEJ
 Edycja
2007-11-21 12:20:15
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-11-21 12:17:20
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-11-21 12:15:17
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-11-21 12:10:11
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-11-21 12:06:37
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-11-21 12:06:02
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-11-21 12:04:10
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja