Wersja dokumentu z dnia 2017-12-20 11:54:49

 

Bezpieczeństwo

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 

 • OBRONA CYWILNA

 

 • OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

 • BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 

 • OCHRONA PRZED POWODZIĄ

 

 • MONITORING WIZYJNY W KRAKOWIE

 

 • Program "Bezpieczny Kraków"
 • Rozwój monitoringu wizyjnego w Krakowie
 • Konsultacje z mieszkańcami w zakresie rozwoju monitoringu wizyjnego
 • Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Krakowie - opierają się na współpracy ze służbami mundurowymi ( Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną ) bezpośrednio odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Krakowa. Aktywność samorządu koncentruje się na bezpośrednim podniesieniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez finansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji i Straży Miejskiej na terenie Miasta, wyposażanie funkcjonariuszy w niezbędny sprzęt i środki, poprawę warunków lokalowych poprzez budowę nowych obiektów i modernizację starych. Płaszczyzną współpracy jest również wspólna ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli a także inne projekty i inicjatywy kierowane do mieszkańców Krakowa.

 

 

 

 

 • Dodatkowe informacje:

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-09 11:09:08
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2018-12-07 17:09:04
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2018-05-30 08:08:06
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2017-12-20 14:41:43
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2017-12-20 14:02:58
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2017-12-20 13:58:23
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2017-12-20 13:36:48
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2017-12-20 12:46:14
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2017-12-20 12:06:26
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2017-12-20 11:54:49
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2017-09-05 11:40:17
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2017-06-13 12:31:15
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2017-06-13 12:30:38
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2017-06-12 09:38:33
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2017-06-12 08:37:45
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2017-06-12 08:37:21
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2017-06-12 08:36:50
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2017-04-03 11:10:48
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2015-12-11 14:34:46
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2015-10-14 09:07:48
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2015-05-18 13:15:32
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2015-04-01 11:05:28
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2015-03-31 11:52:04
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2014-10-23 10:59:22
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2014-10-21 09:05:50
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2014-10-21 09:03:47
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2014-10-20 14:55:43
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2014-09-01 15:05:46
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2014-07-28 14:49:40
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2014-04-17 11:54:07
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2014-04-17 08:55:05
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2013-06-07 11:46:33
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2012-04-03 13:06:37
JACEK BODZIOCH
 Edycja
2012-04-03 13:04:59
JACEK BODZIOCH
 Edycja
2012-04-03 12:48:05
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2011-09-28 07:59:22
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2011-03-02 12:23:57
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2010-02-25 08:49:00
JACEK BODZIOCH
 Edycja
2010-02-25 08:47:23
JACEK BODZIOCH
 Edycja
2010-02-03 13:43:21
JACEK BODZIOCH
 Edycja
2010-02-03 13:40:40
JACEK BODZIOCH
 Edycja
2009-07-20 09:54:28
BODZIOCH JACEK
 Edycja
2009-07-20 09:54:07
BODZIOCH JACEK
 Edycja
2009-07-17 13:39:58
BODZIOCH JACEK
 Edycja
2009-07-17 13:39:51
BODZIOCH JACEK
 Edycja
2009-07-17 13:38:23
BODZIOCH JACEK
 Edycja
2009-02-25 11:07:57
BODZIOCH JACEK
 Edycja
2009-02-25 11:07:36
BODZIOCH JACEK
 Edycja
2007-12-17 16:51:16
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-12-17 16:46:35
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-12-17 16:46:04
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-12-17 16:45:44
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-12-17 16:45:12
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-12-17 16:40:15
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-12-17 16:38:27
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:29:58
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:29:45
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:29:12
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:28:48
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:28:22
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:27:55
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:27:31
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:26:59
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:26:33
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:26:08
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:25:37
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:25:10
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:24:41
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:24:03
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:23:15
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:22:41
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:22:14
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:11:30
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:10:36
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:09:45
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:08:25
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:02:10
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 11:44:47
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja