Wersja dokumentu z dnia 2011-03-15 10:12:18

Kształtowanie i ochrona środowiska

 

 1. Program
 2. Poprawa jakości środowiska
 3. Ochrona przyrody

 4. Rolnictwo


Zobacz też informacje jak radzić sobie z nietypowymi odpadami, by nie szkodzić środowisku:

 1. zbiórka zużytych baterii i akumulatorów
 2. zbiórka przeterminowanych leków
 3. zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 4. zbiórka odpadów wielkogabarytowych
 5. zbiórka używanej odzieży
 6. inne zbiórki
 7. lista przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz lista przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenia na odbieranie nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości