Wersja dokumentu z dnia 2015-05-14 11:22:58

Kształtowanie i ochrona środowiska 

  1. Programy

  2. Poprawa jakości środowiska

  3. Ochrona przyrody

  4. Rolnictwo

  5. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

  6. „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie

 


Zobacz też informacje jak radzić sobie z nietypowymi odpadami, by nie szkodzić środowisku - EKO CENTRUM: