Wersja dokumentu z dnia 2010-12-07 13:33:18

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Bulwary Wisły

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Strona Biura

Przejdź do projektu planu

Wykorzystano materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie zezwolenia Marszałka Województwa Małopolskiego nr 30/2006Dolina Wisły stanowi główną oś terenów otwartych w Krakowie, a Bulwary Wisły obejmujące jej urbanistyczne wnętrze kształtują tożsamość miasta i decydują o jego metropolitalnym znaczeniu. Dlatego też zostały one wyodrębnione w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa jako kluczowy obszar rozwoju kulturowego. Zagospodarowanie tego obszaru podporządkowane ma być ochronie jego krajobrazu, a szczególnej troski wymaga zachowanie ekspozycji cennych zabytków, panoramy miasta oraz terenów otwartych. Rozwój funkcji bulwarów ma być związany ze zwiększeniem atrakcyjności turystycznej jak i dostępności komunikacyjnej, przede wszystkim pieszej, rowerowej, ale także wodnej.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru pozwoli określić zasady kształtowania systemów zieleni i przestrzeni publicznych, zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, warunki i parametry zabudowy, oraz granice zagospodarowania terenu.

Powierzchnia planu - 168,2 ha
Jednostki ewidencyjne - Śródmieście, Krowodrza, Podgórze
Dzielnice - I, II, VII, VIII, XIIIProcedura sporządzania planu


Projekt planu, projekt ustaleń
(stenogram z dyskusji publicznej)


Prognoza oddziaływania na środowisko


Uchwały Rady Miasta Krakowa dot. planu


Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa dot. planu


Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa dot. planu


Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa dot. planu


Zobacz również - przydatne linki


INFORMACJA:
WNIOSKI I UWAGI DO PLANU są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania (art. 17 pkt 3 i 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.
Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierające sposób rozpatrzenia złożonych wniosków i uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa - również w zakładce Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa dot. planu.

Plany sporządzane

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-06-26 11:54:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-14 15:18:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-12 11:17:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-11 09:26:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-07 10:34:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-05 12:03:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-17 11:58:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-16 13:17:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-07 08:18:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-16 08:44:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-15 08:10:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-22 13:20:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-08 11:10:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-07 11:46:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-07 11:45:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-07-28 08:00:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-21 14:52:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-09 11:44:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-12-08 10:52:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-12-03 13:09:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-06-25 10:51:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-04-02 12:38:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-04-02 12:38:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-14 13:03:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-10 14:01:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-28 08:41:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-28 08:40:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-08 13:26:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-01 13:00:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-09-30 10:03:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-09-12 11:17:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-09-12 11:16:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-09-12 11:15:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-08-28 13:55:12
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-08-19 11:44:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-08-19 09:34:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-08-16 09:01:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-11 08:55:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-05 13:57:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-08 11:56:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-04-29 15:10:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-04-10 08:50:47
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-04-10 08:38:33
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-03-28 11:10:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-03-26 08:25:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-02-25 09:29:06
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-02-15 10:31:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-01-24 14:37:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-30 11:50:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-30 11:50:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-01 08:43:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-30 11:26:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-11 09:05:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-05 14:36:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-26 13:51:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-14 13:40:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-28 10:36:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-18 11:20:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-18 11:10:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-18 11:09:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-28 13:31:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-27 14:03:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-27 14:02:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-02-29 15:54:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-01-27 11:34:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-10 11:40:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-06 14:45:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-17 14:22:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-17 14:15:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-17 14:15:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-01-31 14:26:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-12-07 13:33:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-08-19 14:43:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-07-14 12:27:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-06-10 11:18:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-05-04 09:02:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-04-23 09:02:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-04-19 14:29:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-04-16 10:24:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-04-16 08:57:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-03-26 14:40:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-02-26 12:39:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-02-04 14:04:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-02-04 14:03:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2009-08-12 10:32:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-12 10:02:00
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-06-24 11:03:07
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-25 13:19:44
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-25 13:18:14
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-25 13:14:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-25 13:04:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-25 12:59:38
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-02-02 09:54:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-30 10:25:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-29 10:35:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-29 10:34:49
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:51:24
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:49:26
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:49:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:48:36
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:47:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:47:30
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-11 10:13:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-07-07 15:31:46
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-07 15:07:39
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-07 14:56:50
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-11-21 10:23:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-26 13:29:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-26 13:12:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-22 16:26:26
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-22 16:24:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-11 12:38:20
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-19 11:46:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-11 13:07:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-11 13:06:59
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:28:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:27:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:19:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:08:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:06:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:04:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:03:01
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 12:51:52
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 12:44:29
GDULA TOMASZ
 Edycja