Wersja dokumentu z dnia 2015-07-28 08:00:41

PROCEDURA SPORZĄDZANIA miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru BULWARY WISŁY

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 
Lokalizacja

Powierzchnia planu - 168,2 ha,
Jednostki ewidencyjne: Krowodrza, Śródmieście i Podgórze,
Dzielnice: I, II, VII, VIII i XIII.Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

W dniu 11 września 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXXI/1240/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BULWARY WISŁY".

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2013 r., poz. 5685 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 28 października 2013 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


strona bipODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANU

Odnośnik do obowiązującej wersji planu
Odnośnik do obowiązującej wersji planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu-projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
       
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiINFORMACJE:

Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Dolina Wisły stanowi główną oś terenów otwartych w Krakowie, a Bulwary Wisły obejmujące jej urbanistyczne wnętrze kształtują tożsamość miasta i decydują o jego metropolitalnym znaczeniu. Dlatego też zostały one wyodrębnione w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa jako kluczowy obszar rozwoju kulturowego. Zagospodarowanie tego obszaru podporządkowane ma być ochronie jego krajobrazu, a szczególnej troski wymaga zachowanie ekspozycji cennych zabytków, panoramy miasta oraz terenów otwartych. Rozwój funkcji bulwarów ma być związany ze zwiększeniem atrakcyjności turystycznej jak i dostępności komunikacyjnej, przede wszystkim pieszej, rowerowej, ale także wodnej. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru pozwoli określić zasady kształtowania systemów zieleni i przestrzeni publicznych, zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, warunki i parametry zabudowy, oraz granice zagospodarowania terenu.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-06-26 11:54:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-14 15:18:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-12 11:17:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-11 09:26:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-07 10:34:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-05 12:03:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-17 11:58:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-16 13:17:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-07 08:18:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-16 08:44:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-15 08:10:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-22 13:20:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-08 11:10:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-07 11:46:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-07 11:45:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-07-28 08:00:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-21 14:52:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-09 11:44:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-12-08 10:52:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-12-03 13:09:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-06-25 10:51:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-04-02 12:38:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-04-02 12:38:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-14 13:03:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-10 14:01:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-28 08:41:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-28 08:40:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-08 13:26:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-01 13:00:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-09-30 10:03:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-09-12 11:17:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-09-12 11:16:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-09-12 11:15:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-08-28 13:55:12
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-08-19 11:44:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-08-19 09:34:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-08-16 09:01:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-11 08:55:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-05 13:57:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-08 11:56:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-04-29 15:10:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-04-10 08:50:47
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-04-10 08:38:33
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-03-28 11:10:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-03-26 08:25:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-02-25 09:29:06
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-02-15 10:31:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-01-24 14:37:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-30 11:50:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-30 11:50:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-01 08:43:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-30 11:26:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-11 09:05:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-05 14:36:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-26 13:51:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-14 13:40:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-28 10:36:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-18 11:20:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-18 11:10:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-18 11:09:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-28 13:31:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-27 14:03:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-27 14:02:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-02-29 15:54:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-01-27 11:34:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-10 11:40:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-06 14:45:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-17 14:22:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-17 14:15:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-17 14:15:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-01-31 14:26:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-12-07 13:33:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-08-19 14:43:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-07-14 12:27:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-06-10 11:18:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-05-04 09:02:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-04-23 09:02:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-04-19 14:29:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-04-16 10:24:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-04-16 08:57:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-03-26 14:40:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-02-26 12:39:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-02-04 14:04:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-02-04 14:03:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2009-08-12 10:32:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-12 10:02:00
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-06-24 11:03:07
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-25 13:19:44
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-25 13:18:14
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-25 13:14:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-25 13:04:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-25 12:59:38
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-02-02 09:54:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-30 10:25:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-29 10:35:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-29 10:34:49
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:51:24
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:49:26
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:49:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:48:36
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:47:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:47:30
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-11 10:13:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-07-07 15:31:46
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-07 15:07:39
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-07 14:56:50
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-11-21 10:23:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-26 13:29:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-26 13:12:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-22 16:26:26
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-22 16:24:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-11 12:38:20
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-19 11:46:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-11 13:07:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-11 13:06:59
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:28:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:27:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:19:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:08:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:06:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:04:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:03:01
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 12:51:52
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 12:44:29
GDULA TOMASZ
 Edycja