Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Tyniec - Południe – Uchwały

   1. Uchwała Nr XCIX/1478/14/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Południe":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


  2. Uchwała Nr XI/147/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Południe":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą

    dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicą planu


strona bipPowrót do strony głównej planu