Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Tyniec - Południe – Opinie KPPiOŚ

   1. Opinia Nr 241/2014 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2014 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Południe":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


  2. Opinia Nr 109/2008 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2008 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Południe":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


strona bipPowrót do strony głównej planu