Wersja dokumentu z dnia 2019-01-07 13:32:13

Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru TYNIEC - POŁUDNIE

Logo
 
Lokalizacja

Powierzchnia planu - 261,9 ha,
Jednostka ewidencyjna Podgórze,
Dzielnica VIII.
Prace nad sporządzeniem planu prowadził wykonawca zewnętrzny -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie


W dniu 12 marca 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XCIX/1478/14 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TYNIEC - POŁUDNIE".

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu-projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
       
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiINFORMACJE:

Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego obszaru położonego w wyznaczonych uchwałą granicach. Jest to plan o charakterze porządkującym i ochronnym, obejmujący obszar o wysokich walorach kulturowych i przyrodniczych, mający ważne znaczenie dla równowagi przestrzennej miasta i jego atrakcyjności. W obszarze planu znajduje się atrakcyjny krajobrazowo obszar doliny Wisły. Granice planu obejmują tereny dla uzupełnienia istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także obszar dla przewidzianego w Studium polderu Grodzisko.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, kształtowanie przestrzeni publicznych i systemów zieleni, prawidłową obsługę komunikacyjną terenów peryferyjnych i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi dotyczące projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-22 12:43:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-27 13:13:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-08-27 09:45:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-30 10:12:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-30 10:11:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-04-16 13:35:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-07 13:32:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-23 10:15:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-16 15:05:48
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-07-26 09:32:22
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-07-20 13:31:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-07-01 12:38:31
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-04-28 09:29:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-27 08:17:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-27 08:16:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-09-02 09:26:02
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2014-03-13 12:31:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-02-20 13:13:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-14 11:25:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-27 13:22:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-27 12:30:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-01 11:31:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-21 12:30:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-06 15:18:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-07-22 15:13:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-01-18 08:41:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-11-16 10:47:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-10-22 12:48:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-09-03 12:50:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-08-19 14:29:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-08-17 11:28:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-07-05 15:35:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-06-25 10:38:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-03-19 15:09:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2009-11-20 14:46:06
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-09-24 15:23:03
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-27 10:42:32
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-12 13:56:09
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-12 13:55:15
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-07 14:50:48
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-07 14:50:13
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-07-13 09:33:03
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-06-25 10:42:34
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-16 13:47:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-08 13:59:14
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-08 13:58:00
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-08 13:52:46
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-08 13:48:26
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-02-09 12:06:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-22 10:41:32
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-22 10:40:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-22 10:40:19
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-24 11:21:49
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-03 14:06:51
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-11-19 10:40:17
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-11-19 10:37:57
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-11-19 10:32:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-11-19 10:17:46
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-11-19 10:15:58
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-10-22 10:32:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-10-20 15:12:47
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-10-20 14:56:22
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-10-10 11:53:39
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-10-10 08:19:44
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-10-10 08:18:22
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-07-09 13:37:51
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-11-26 16:16:51
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-22 12:13:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-22 11:49:21
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-22 11:47:57
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-22 11:46:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-22 11:45:14
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-22 11:43:36
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-22 11:41:12
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-22 11:40:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-22 11:38:11
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-22 11:37:17
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-22 11:16:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-22 11:03:01
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-22 10:57:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-19 13:55:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-19 13:54:27
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-19 13:37:20
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-25 10:56:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-14 14:02:32
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-10 13:43:26
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-10 13:34:59
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-04 08:47:38
CZYŻ LUCYNA
 Edycja
2007-09-04 08:37:01
CZYŻ LUCYNA
 Edycja
2007-09-04 08:35:28
CZYŻ LUCYNA
 Edycja
2007-09-04 08:35:18
CZYŻ LUCYNA
 Edycja
2007-09-04 08:27:32
CZYŻ LUCYNA
 Edycja
2007-09-04 08:24:44
CZYŻ LUCYNA
 Edycja
2007-09-04 08:10:08
CZYŻ LUCYNA
 Edycja
2007-07-12 11:14:13
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-06-27 12:42:00
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-05-18 10:54:10
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-05-18 10:45:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-05-18 10:44:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-05-16 12:33:57
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-05-16 12:33:46
GDULA TOMASZ
 Edycja