Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
IX/155/19 UCHWAŁA NR IX/155/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. 2019-03-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 


Powrót