Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXX/375/07 UCHWAŁA NR XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 2007-12-05

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXI/231/11 UCHWAŁA NR XXI/231/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 04.08.2011 r. (nr WN.II.4131-1-54-11) stwierdzające nieważność uchwały w części § 11 w zakresie słów: ''z dniem 1 lipca 2011 r., jednak nie wcześniej niż''' oraz wskazujące, że uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa w zakresie podstawy prawnej. 2011-07-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XI/100/11 UCHWAŁA NR XI/100/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (z późn. zmianami). 2011-03-30

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/1563/10 UCHWAŁA NR CXV/1563/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (z późn. zmianami). 2010-11-03

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIV/1534/10 UCHWAŁA NR CXIV/1534/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (z późn. zmianami). 2010-10-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXV/1129/09 UCHWAŁA NR LXXXV/1129/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (z późn. zm.). 2009-11-18

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXX/1052/09 UCHWAŁA NR LXXX/1052/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z późn. zm. 2009-09-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXX/910/09 UCHWAŁA NR LXX/910/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (z późn.zmianami). 2009-04-29

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLIV/543/08 UCHWAŁA NR XLIV/543/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (z późn. zmianami). <<>>z wyjątkiem § 4 i § 8, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2008 r. 2008-05-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLIII/528/08 UCHWAŁA NR XLIII/528/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zmienionej uchwałą Nr XXXI/418/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. 2008-05-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXI/418/07 UCHWAŁA NR XXXI/418/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 2007-12-19

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
V/58/07 UCHWAŁA NR V/58/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w lokalnym transporcie zbiorowym realizowanym na podstawie umów zawartych przez Gminę Miejską Kraków. 2007-01-31

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót