Wyszukiwarka rezolucji
Numer Tytuł Data uchwalenia
31/XLV/00 Rezolucja Nr 31/XLV/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 marca 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 2000-03-08

Pliki powiązane:

pdf_logo

Powrót