Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXVII/965/20 UCHWAŁA NR XXXVII/965/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych. 2020-03-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXX/1223/13 UCHWAŁA NR LXXX/1223/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą ''Krakowski program małej retencji wód opadowych''.<<>>Przepisy rozdziału 4 tracą moc z dniem 31 grudnia 2013 roku. 2013-08-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót