Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XVIII/372/19 UCHWAŁA NR XVIII/372/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 czerwca 2019 r. Uchwała w sprawie ustalenia kierunków dla Prezydenta w celu powołania programu grantowego kierowanego do organizacji pozarządowych, na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia pt. ''Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV'' do realizacji w krakowskich szkołach. <<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.26.2019 Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwały w całości. 2019-06-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 


Powrót