Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XIV/264/19 UCHWAŁA NR XIV/264/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odwoławczej w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie w okręgu wyborczym nr 15 w 2019 r. 2019-04-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIX/1511/14 UCHWAŁA NR XCIX/1511/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie. <<>>Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, Sygn. Akt III SA/Kr 1719/14 z dnia 6 listopada 2015 r.: stwierdzenie nieważności § 3 pkt 8 w uchwałach od Nr XCIX/1495/14 do Nr XCIX/1512/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnic I-XVIII. 2014-03-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót