Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XIII/228/19 UCHWAŁA NR XIII/228/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2019 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności. 2019-04-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXIII/491/19 UCHWAŁA NR XXIII/491/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/228/19 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w roku 2019 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności. 2019-08-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót