Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
VI/104/19 UCHWAŁA NR VI/104/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXX/ 1223/ 13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą ''Krakowski program małej retencji wód opadowych''. 2019-01-30

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXX/1223/13 UCHWAŁA NR LXXX/1223/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą ''Krakowski program małej retencji wód opadowych''.<<>>Przepisy rozdziału 4 tracą moc z dniem 31 grudnia 2013 roku. 2013-08-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót