Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCI/2391/17 UCHWAŁA NR XCI/2391/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 2017-12-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
III/35/18 UCHWAŁA NR III/35/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 2018-12-19

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XLVII/846/16 UCHWAŁA NR XLVII/846/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 2016-06-08

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót