Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXIX/2183/17 UCHWAŁA NR LXXXIX/2183/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług''. 2017-11-22

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XLI/1060/20 UCHWAŁA NR XLI/1060/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług''. 2020-06-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXVII/605/19 UCHWAŁA NR XXVII/605/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług''. 2019-10-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót