Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXII/1359/17 UCHWAŁA NR LXII/1359/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. 2017-01-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1904/14 UCHWAŁA NR CXXI/1904/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr L/654/08 w sprawie zasad znoszenia współwłasności zabudowanych budynkami wielolokalowymi nieruchomości, stanowiących w części własność Gminy Miejskiej Kraków oraz uchwałę Nr XV/99/03 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków. 2014-11-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LX/772/08 UCHWAŁA NR LX/772/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XV/99/03 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm).>>>UWAGA>>>Skarga Wojewody Małopolskiego do WSA. Wyrok WSA z 15.05.2009 r. r. (Sygn. akt II SA/Kr 442/09) oddalający skargę. 2008-12-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
L/654/08 UCHWAŁA NR L/654/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zasad znoszenia współwłasności zabudowanych budynkami wielolokalowymi nieruchomości, stanowiących w części własność Gminy Miejskiej Kraków. 2008-09-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CX/1099/06 UCHWAŁA NR CX/1099/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.>>>UWAGA<<< § 8 uchylony uchwałą Nr XLVI/568/08 2006-05-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIV/954/05 UCHWAŁA NR XCIV/954/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu najemcom lokali w tych budynkach.>>>UWAGA>>>uchylony § 4 uchwałą CX/1099/06 r. 2005-11-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXVII/767/05 UCHWAŁA NR LXXVII/767/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XV/99/03 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. 2005-05-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XV/99/03 UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. 2003-05-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót