Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXII/1356/17 UCHWAŁA NR LXII/1356/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XCIV/954/05 w sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu najemcom lokali w tych budynkach. 2017-01-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXX/379/11 UCHWAŁA NR XXX/379/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XCIV/954/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu najemcom lokali w tych bydynkach (z późn. zm.). 2011-11-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVIII/1165/09 UCHWAŁA NR LXXXVIII/1165/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XCIV/954/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu najemcom lokali w tych budynkach (z późn. zm.). 2009-12-16

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CX/1099/06 UCHWAŁA NR CX/1099/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.>>>UWAGA<<< § 8 uchylony uchwałą Nr XLVI/568/08 2006-05-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIV/954/05 UCHWAŁA NR XCIV/954/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu najemcom lokali w tych budynkach.>>>UWAGA>>>uchylony § 4 uchwałą CX/1099/06 r. 2005-11-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót