Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
L/901/16 UCHWAŁA NR L/901/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki'', oznaczonych numerami 4 i 8 (w zakresie punktów nr 2a, nr 4 oraz częściowo w zakresie pkt nr 3b tych uwag) w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki'', w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu. 2016-07-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1927/14 UCHWAŁA NR CXXI/1927/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki''. 2014-11-05

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót