Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXV/418/15 UCHWAŁA NR XXV/418/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 września 2015 r. w sprawie: kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie rozwoju sieci ciepłowniczej. 2015-09-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIX/1870/14 UCHWAŁA NR CXIX/1870/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" na lata 2014 - 2029. 2014-10-22

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót