Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1927/14 UCHWAŁA NR CXXI/1927/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki''. 2014-11-05

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LI/939/16 UCHWAŁA NR LI/939/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki" 2016-08-31

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
L/905/16 UCHWAŁA NR L/905/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki'', oznaczonej numerem 11 (w zakresie punktów nr 1, nr 2, nr 4 oraz częściowo w zakresie punktu nr 3 ) w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki'', w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu. 2016-07-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
L/904/16 UCHWAŁA NR L/904/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki'', oznaczonej numerem 10 w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki'', w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu. 2016-07-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
L/903/16 UCHWAŁA NR L/903/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki'', oznaczonej numerem 7 w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki'', w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu. 2016-07-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
L/902/16 UCHWAŁA NR L/902/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki'', oznaczonej numerem 6 w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości -Przylasek Rusiecki'', w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu. 2016-07-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
L/901/16 UCHWAŁA NR L/901/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki'', oznaczonych numerami 4 i 8 (w zakresie punktów nr 2a, nr 4 oraz częściowo w zakresie pkt nr 3b tych uwag) w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki'', w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu. 2016-07-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
L/900/16 UCHWAŁA NR L/900/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki'', oznaczonej numerem 3 (w zakresie punktu nr 1 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki'', w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu. 2016-07-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
L/899/16 UCHWAŁA NR L/899/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki'', oznaczonej numerem 2 w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki'', w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu. 2016-07-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
L/898/16 UCHWAŁA NR L/898/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki'', oznaczonej numerem 1 (w zakresie punktu nr 4 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki'', w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu. 2016-07-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót