Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIII/918/12 UCHWAŁA NR LXIII/918/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.<<>>Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. 2012-12-19

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CIII/1587/14 UCHWAŁA NR CIII/1587/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2014-04-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIX/996/13 UCHWAŁA NR LXIX/996/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. 2013-03-13

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót